Ban Giám đốc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Giám đốc
1 Dương Hoàng Anh Tuấn
Điện thoại:0903 002212
0271.3879109
Email: tuandha.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Dương Hoàng Anh Tuấn
Phó Giám Đốc
2 Phạm Văn Liêm
Điện thoại:0913937449
0271.3870152
Email: phamvanliem.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Văn Liêm
3 Diệp Trường Vũ
Điện thoại:0919152652
Email: dieptruongvu.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Diệp Trường Vũ
Các Phòng Chuyên Môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Văn phòng Sở
1 Thiều Thị Nga
Điện thoại:
02713.885.445
Email: thieuthinga.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn Phòng Thiều Thị Nga
2 Bàn Văn Hà
Điện thoại:0937.605.393
Email: banvanha.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn Phòng Bàn Văn Hà
3 Phạm Phú Hồng
Điện thoại:
3846.838
Chánh Văn Phòng Phạm Phú Hồng
Phòng Tài Nguyên Nước và Khoáng Sản
4 Huỳnh Anh Tuấn
Điện thoại:0913.937.432
02713. 879110
Email: huynhanhtuan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Phòng Huỳnh Anh Tuấn
5 Nguyễn Văn Biên
Điện thoại:0918.292.819
Email: nguyenvanbien.tnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Văn Biên
Phòng Thanh Tra
6 Nguyễn Đức Bá
Điện thoại:0918.212.169
Email: nguyenducba.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Nguyễn Đức Bá
7 Lương Hồng Duẫn
Điện thoại:0919.075.076
Email: luonghongduan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh thanh tra Lương Hồng Duẫn
Các Đơn Vị Trực Thuộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Chi cục Quản lý đất đai
1 Vương Văn Hào
Điện thoại:
02713870837
Email: vuongvanhao.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chi Cục Trưởng Vương Văn Hào
2 Võ Đức Thiên
Điện thoại:
02713.881.514
Email: voducthien.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi Cục Trưởng Võ Đức Thiên
3 Nguyễn Công Thuận
Điện thoại:
02713.870839
Email: nguyencongthuan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi Cục Trưởng Nguyễn Công Thuận
4 Phạm Văn Thẩm
Điện thoại:
02713.870836
Email: phamvantham.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi Cục Trưởng Phạm Văn Thẩm
5 Nguyễn Ngọc Minh
Điện thoại:0908516016
Email: nguyenngocminh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Nguyễn Ngọc Minh
6 Lê Văn Hùng
Điện thoại:0914802876
Email: levanhung.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyen vien Lê Văn Hùng
7 Hà Nguyên Ngọc
Điện thoại:0919262819
Email: hanguyenngoc.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Hà Nguyên Ngọc
8 Nguyễn Duy Thông
Điện thoại:0339494949
Email: nguyenduythong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Duy Thông
9 Nguyễn Tiến Phát
Điện thoại:0903043092
Email: nguyentienphat.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Tiến Phát
10 Nguyễn Khắc Điệp
Điện thoại:0945407905
Email: nguyenkhacdiep.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Khắc Điệp
11 Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoại:0978850093
Email: nguyenthihanh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Hạnh
12 Đỗ Lâm Sinh
Điện thoại:0915175051
Email: dolamsinh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đỗ Lâm Sinh
13 Lê Thị Bích Liễu
Điện thoại:0988654946
Email: lethibichlieu.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Bích Liễu
14 Tống Thị Minh Thương
Điện thoại:0907962950
Email: tongthiminhthuong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Tống Thị Minh Thương
Chi cục Bảo Vệ Môi trường
15 Võ Văn Dinh
Điện thoại:
02713.885.335
Email: vovandinh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chi Cục Trưởng Võ Văn Dinh
16 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:
3889.906
Phó Chi Cục Trưởng Nguyễn Anh Tuấn
17 Bùi Võ Lâm
Điện thoại:0917198778
Email: buivolam.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi Cục Trưởng Bùi Võ Lâm
18 Nguyễn Thị Vân
Điện thoại:0982046926
Email: nguyenthivan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Vân
19 Trần Sỹ Hoàng
Điện thoại:0918587045
Email: transyhoang.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Trần Sỹ Hoàng
20 Đinh Thị Minh Thùy
Điện thoại:0908808257
Email: dinhthiminhthuy.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Đinh Thị Minh Thùy
21 Đàm Vũ Đức
Điện thoại:0983879793
Email: damvuduc.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Đàm Vũ Đức
22 Lê Thế Thành
Điện thoại:0979607929
Email: lethethanh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Lê Thế Thành
23 Hoàng Thị Xuân
Điện thoại:0937624979
Email: hoangthixuan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Hoàng Thị Xuân
24 Trương Nguyễn Tường Linh
Điện thoại:0987005367
Email: truongnguyentuonglinh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Trương Nguyễn Tường Linh
25 Đào Thị Thùy Linh
Điện thoại:0978930980
Email: daothithuylinh.stnmt@binhphuoc.gov.sn
chuyenvien Đào Thị Thùy Linh
26 Tăng Thị Hồng
Điện thoại:0919959068
Email: tangthihong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Tăng Thị Hồng
Trung Tâm Quan Trắc Môi trường
27 Nguyễn Đức Cửu
Điện thoại:
02713.885.586
Email: nguyenduccuu.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Đức Cửu
28 Bùi Dương Vương
Điện thoại:
02713.885.586
Email: buiduongvuong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Bùi Dương Vương
Quỹ Bảo Vệ Môi Trường
29 Nguyễn Thị Huỳnh Lê
Điện thoại:
02713.885.340
Giám đốc Nguyễn Thị Huỳnh Lê
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây