Chi cục Bảo Vệ Môi trường

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Lãnh đạo Chi cục BVMT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Bá
Điện thoại:0918.212.169
Email: nguyenducba.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chi Cục Trưởng Nguyễn Đức Bá
2 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:
3889.906
Phó Chi Cục Trưởng Nguyễn Anh Tuấn
3 Bùi Võ Lâm
Điện thoại:0917198778
Email: buivolam.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi Cục Trưởng Bùi Võ Lâm
Chuyên viên Chi cục BVMT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Vân
Điện thoại:0982046926
Email: nguyenthivan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Vân
2 Tăng Thị Hồng
Điện thoại:0919959068
Email: tangthihong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Tăng Thị Hồng
3 Đào Thị Thùy Linh
Điện thoại:0978930980
Email: daothithuylinh.stnmt@binhphuoc.gov.sn
Chuyên viên Đào Thị Thùy Linh
4 Trương Nguyễn Tường Linh
Điện thoại:0987005367
Email: truongnguyentuonglinh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Nguyễn Tường Linh
5 Hoàng Thị Xuân
Điện thoại:0937624979
Email: hoangthixuan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Hoàng Thị Xuân
6 Lê Thế Thành
Điện thoại:0979607929
Email: lethethanh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thế Thành
7 Đàm Vũ Đức
Điện thoại:0983879793
Email: damvuduc.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Đàm Vũ Đức
8 Đinh Thị Minh Thùy
Điện thoại:0908808257
Email: dinhthiminhthuy.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Đinh Thị Minh Thùy
9 Trần Sỹ Hoàng
Điện thoại:0918587045
Email: transyhoang.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Trần Sỹ Hoàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây