Ban Giám đốc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Hướng
Điện thoại:
02713. 879110
Giám đốc Sở Trần Văn Hướng
Phó Giám Đốc
2 Phạm Văn Liêm
Điện thoại:0913937449
0271.3870152
Email: phamvanliem.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Văn Liêm
3 Diệp Trường Vũ
Điện thoại:0919152652
Email: dieptruongvu.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Diệp Trường Vũ
4 Võ Văn Dinh
Điện thoại:0962000615
02713.885.335
Email: vovandinh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Võ Văn Dinh
Các Đơn Vị Trực Thuộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Trung Tâm Quan Trắc Môi trường
1 Nguyễn Đức Cửu
Điện thoại:
02713.885.586
Email: nguyenduccuu.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Đức Cửu
2 Bùi Dương Vương
Điện thoại:
02713.885.586
Email: buiduongvuong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Bùi Dương Vương
Quỹ Bảo Vệ Môi Trường
3 Nguyễn Thị Huỳnh Lê
Điện thoại:
02713.885.340
Email: nguyenthihuynhle.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Thị Huỳnh Lê
4 Bùi Thị Thương Huyền
Điện thoại:0949828485
Email: buithithuonghuyen.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Bùi Thị Thương Huyền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây