Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Ban Giám Đốc Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thìn Bảy
Điện thoại:
02713.865.050
Email: nguyenthinbay.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Thìn Bảy
2 Lê Văn Ngọc
Điện thoại:
02713.886.518
Email: levanngoc.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lê Văn Ngọc
3 Nguyễn Hữu Thương
Điện thoại:0908.361.618
Email: nguyenhuuthuong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Thương
Phòng Hành Chính-Tổng Hợp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hoàng Trang
Điện thoại:
02713.865.079
Trưởng Phòng Nguyễn Thị Hoàng Trang
2 Cao Thị Thùy Vũ
Điện thoại:
02713.870.153
Email: caothuyvu.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Cao Thị Thùy Vũ
3 Tân Hảo Thảo
Điện thoại:
02713.870.153
Email: tanhaothao.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng Phòng Tân Hảo Thảo
4 Ngô Thành Công

Email: ngothanhcong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Ngô Thành Công
Phòng Đăng Ký và Cấp Giấy Chứng Nhận
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Trí
Điện thoại:0907888071
02713.881.514
Email: nguyenthanhtri.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Phòng Nguyễn Thanh Trí
2 Võ Thị Thái Hằng
Điện thoại:0919146614
02713.881.514
Email: vothithaihang.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Võ Thị Thái Hằng
3 Trần Hữu Trí
Điện thoại:0908763703
3881.514
Email: tranhuutri.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Trần Hữu Trí
Phòng Cơ Sở Dữ Liệu và Lưu Trữ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trịnh Quang Hưng
Điện thoại:0901551199
02713.886.371
Email: trinhquanghung.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Phòng Trịnh Quang Hưng
2 Lê Thị Minh Nguyệt
Điện thoại:
3886.371
Email: lethiminhnguyet.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Lê Thị Minh Nguyệt
3 Phan Thị Nhã Phương

Email: phuongptn.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Phan Thị Nhã Phương
Phòng Phát Triển Quỹ Đất
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Cao Thị Mơ
Điện thoại:0945777600
02713.886.257
Email: caothimo.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Cao Thị Mơ
2 Nguyễn Thành Long

Email: longnt.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thành Long
Đội Đo Đạc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Toàn
Điện thoại:
02713.885.113
Email: levantoan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Đội Trưởng Lê Văn Toàn
2 Nguyễn Trường Giang

Email: nguyentruonggiang.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Đội trưởng Nguyễn Trường Giang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây