Chi cục Quản lý đất đai

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vương Văn Hào
Điện thoại:
02713870837
Email: vuongvanhao.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chi Cục Trưởng Vương Văn Hào
2 Nguyễn Công Thuận
Điện thoại:
02713.870839
Email: nguyencongthuan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi Cục Trưởng Nguyễn Công Thuận
3 Võ Đức Thiên
Điện thoại:0902805981
Email: voducthien.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi Cục Trưởng Võ Đức Thiên
Chuyên viên Chi cục QLĐĐ (11 chuyên viên)
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Minh
Điện thoại:0908516016
Email: nguyenngocminh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Minh
2 Lê Văn Hùng
Điện thoại:0914802876
Email: levanhung.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyen vien Lê Văn Hùng
3 Hà Nguyên Ngọc
Điện thoại:0919262819
Email: hanguyenngoc.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Hà Nguyên Ngọc
4 Nguyễn Duy Thông
Điện thoại:0339494949
Email: nguyenduythong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Duy Thông
5 Nguyễn Tiến Phát
Điện thoại:0903043092
Email: nguyentienphat.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Tiến Phát
6 Nguyễn Khắc Điệp
Điện thoại:0945407905
Email: nguyenkhacdiep.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Khắc Điệp
7 Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoại:0978850093
Email: nguyenthihanh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Hạnh
8 Đỗ Lâm Sinh
Điện thoại:0915175051
Email: dolamsinh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đỗ Lâm Sinh
9 Lê Thị Bích Liễu
Điện thoại:0988654946
Email: lethibichlieu.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Bích Liễu
10 Tống Thị Minh Thương
Điện thoại:0907962950
Email: tongthiminhthuong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Tống Thị Minh Thương
11 Đỗ Thị Hà
Điện thoại:0917037125
Email: dothiha.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đỗ Thị Hà
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây