Phòng Tài Nguyên Nước và Khoáng Sản

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Lãnh đạo phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Anh Tuấn
Điện thoại:0913.937.432
Email: huynhanhtuan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Phòng Huỳnh Anh Tuấn
2 Nguyễn Văn Biên
Điện thoại:0918.292.819
Email: nguyenvanbien.tnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Văn Biên
Chuyên viên phòng TNN&KS
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Diệu
Điện thoại:0903838247
Email: nguyenngocdieu.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Diệu
2 Nguyễn Thanh Sang
Điện thoại:0977996096
Email: nguyenthanhsang.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thanh Sang
3 Đỗ Thị Như Quỳnh
Điện thoại:0973944068
Email: dothinhuquynh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đỗ Thị Như Quỳnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây