Các Đơn Vị Trực Thuộc

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Chi cục Quản lý đất đai
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vương Văn Hào
Điện thoại:
02713870837
Email: vuongvanhao.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chi Cục Trưởng Vương Văn Hào
2 Võ Đức Thiên
Điện thoại:
02713.881.514
Email: voducthien.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi Cục Trưởng Võ Đức Thiên
3 Nguyễn Công Thuận
Điện thoại:
02713.870839
Email: nguyencongthuan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi Cục Trưởng Nguyễn Công Thuận
4 Phạm Văn Thẩm
Điện thoại:
02713.870836
Email: phamvantham.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi Cục Trưởng Phạm Văn Thẩm
5 Nguyễn Ngọc Minh
Điện thoại:0908516016
Email: nguyenngocminh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Nguyễn Ngọc Minh
Chi cục Bảo Vệ Môi trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Văn Dinh
Điện thoại:
02713.885.335
Email: vovandinh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chi Cục Trưởng Võ Văn Dinh
2 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:
3889.906
Phó Chi Cục Trưởng Nguyễn Anh Tuấn
3 Bùi Võ Lâm
Điện thoại:0917198778
Email: buivolam.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi Cục Trưởng Bùi Võ Lâm
4 Nguyễn Thị Vân
Điện thoại:0982046926
Email: nguyenthivan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Vân
5 Trần Sỹ Hoàng
Điện thoại:0918587045
Email: transyhoang.stnmt@binhphuoc.gov.vn
chuyenvien Trần Sỹ Hoàng
Trung Tâm Quan Trắc Môi trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Cửu
Điện thoại:
02713.885.586
Email: nguyenduccuu.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Đức Cửu
2 Bùi Dương Vương
Điện thoại:
02713.885.586
Email: buiduongvuong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Bùi Dương Vương
Quỹ Bảo Vệ Môi Trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Huỳnh Lê
Điện thoại:
02713.885.340
Giám đốc Nguyễn Thị Huỳnh Lê
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây