Các Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đồng Xoài
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Thị Mười
Điện thoại:
02713.818.799
Email: vuthimuoi.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Vũ Thị Mười
2 Trần Trọng Kền
Điện thoại:
3818.799
Email: trantrongken.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Trần Trọng Kền
3 Nguyễn Hồng Phương
Điện thoại:
02713.818.799
Email: nguyenhongphuong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Phương
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đồng Phú
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lương Ngọc Dinh
Điện thoại:0913139838
3833.076
Email: luongngocdinh.vpdkdddp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Lương Ngọc Dinh
2 Lê Khắc Hải
Điện thoại:
3833.076
Email: lekhachai.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lê Khắc Hải
3 Trần Văn Phương
Điện thoại:
3833.076
Email: tranvanphuong.stnmt@binhphuoc.gov.v
Phó Giám đốc Trần Văn Phương
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Bù Đăng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Quý Chiến
Điện thoại:0918831684
02713.975.539
Email: hoquychien.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Hồ Quý Chiến
2 Lê Đan Khánh
Điện thoại:0917268567
3975.539
Email: ledankhanh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lê Đan Khánh
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Bù Gia Mập
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Hải
Điện thoại:
02713.727.279
Email: nguyenduchai.vpdkddbgm@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Đức Hải
2 Lê Hồng Hậu
Điện thoại:
02713.727.279
Email: lehonghau.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lê Hồng Hậu
3 Lê Khanh
Điện thoại:
02713.727.279
Email: lekhanh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lê Khanh
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Chơn Thành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Tiến Lâm
Điện thoại:0917808183
6289.050
Email: letienlam.vpdkddct@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Lê Tiến Lâm
2 Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại:
6289.050
Email: nguyenvanson.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Sơn
3 Phạm Văn Nam
Điện thoại:
6289.050
Email: phamvannam.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Văn Nam
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Lộc Ninh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Sĩ Hiền
Điện thoại:
3567.748
Email: nguyensyhien.vpdkddln@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Sĩ Hiền
2 Trần Xuân Dinh
Điện thoại:
3567.748
Email: tranxuandinh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Trần Xuân Dinh
3 Nguyễn Hoàng Long
Điện thoại:
3567.748
Email: nguyenhoanglong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Long
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Phước Long
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Minh Sơn
Điện thoại:
3870.434
Email: vuminhson.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Vũ Minh Sơn
2 Vũ Thị Chiều
Điện thoại:
3870.434
Email: vuthichieu.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Vũ Thị Chiều
3 Ngô Quí Châu
Điện thoại:
3870.434
Email: ngoquichau.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Ngô Quí Châu
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Hớn Quản
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Duy
Điện thoại:
3636.637
Email: huynhduy.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Huỳnh Duy
2 Ngô Thị Hồng
Điện thoại:
02713.636.637
Email: ngothihong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Ngô Thị Hồng
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Bù Đốp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phùng Văn Thiểm
Điện thoại:
02713.563.880
Email: phungvanthiem.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Phùng Văn Thiểm
2 Huỳnh Ngọc Thảo
Điện thoại:
3563.880
Email: huynhngocthao.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Huỳnh Ngọc Thảo
3 Lê Hoàng Sơn
Điện thoại:
3563.880
Email: lehoangson.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lê Hoàng Sơn
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Bình Long
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Bá Trí
Điện thoại:
02713.681.844
Email: phambatri.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Bá Trí
2 Nguyễn Thị Thu Hằng
Điện thoại:
02713.681.844
Email: nguyenthithuhang.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hằng
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Phú Riềng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Toàn
Điện thoại:
3741.868
Email: nguyenngoctoan.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Ngọc Toàn
2 Đỗ Đình Chiến
Điện thoại:
3741.868
Email: dodinhchien.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Đỗ Đình Chiến
3 Triệu Ngọc Dinh
Điện thoại:
3741.868
Email: dodinhchien.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Triệu Ngọc Dinh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây