Chuyên viên Chi cục QLĐĐ (11 chuyên viên)

Chuyên viên Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Ngọc Minh
Trình độ chuyên môn KS QLĐĐ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenngocminh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyen vien Lê Văn Hùng Lê Văn Hùng
Trình độ chuyên môn Kỹ sư QLDD
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email levanhung.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

chuyenvien Hà Nguyên Ngọc Hà Nguyên Ngọc
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email hanguyenngoc.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Duy Thông Nguyễn Duy Thông
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenduythong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Tiến Phát Nguyễn Tiến Phát
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Quản lý đất đai
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyentienphat.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Khắc Điệp Nguyễn Khắc Điệp
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Quản lý đất đai
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenkhacdiep.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Quản lý đất đai
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenthihanh.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Lê Thị Bích Liễu Lê Thị Bích Liễu
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Môi trường
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lethibichlieu.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Tống Thị Minh Thương Tống Thị Minh Thương
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tongthiminhthuong.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Đỗ Thị Hà Đỗ Thị Hà
Trình độ chuyên môn Ks QLĐĐ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email dothiha.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Lê Thị Lý Lê Thị Lý
Trình độ chuyên môn Cữ nhân
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lethily.stnmt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây