Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng Sổ tay hướng dẫn giám sát thực thi Luật Đất đai 2013 
Ngày 29/12, tại Hà Nội, Liên minh Đất đai – LANDA đã tổ chức Hội thảo tham vấn góp ý cho nội dung cuốn Sổ tay hướng dẫn giám sát thực thi Luật Đất đai 2013. Hội thảo có sự tham gia của hơn 60 chuyên gia từ các tổ chức và đại diện các ban giám sát tham dự.

Theo Liên minh đất đai (LANDA), Sổ tay “Hướng dẫn giám sát thực thi luật Đất đai” dành cho Ban giám sát Đầu tư cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của nhân dân, của Ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc quản lý và sử dụng đất đai của các cấp xã.

Sổ tay được xây dựng dựa trên những kết quả bước đầu từ các mô hình thí điểm về “Hoàn thiện cơ chế cộng đồng tham gia giám sát trong thực thi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”tại tỉnh Hòa Bình và Quảng Bình mà LANDA đã tiến hành trong năm 2014, 2015.

Cuốn sổ này giới thiệu những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Ban giám sát Đầu tư cộng đồng ở xã, phường, thị trấn thông qua việc phân tích cơ sở pháp lý. Hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ giám sát thực thi Luật Đất đai, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, sự tham gia của công chúng, tổ chức xã hội trong công tác quản lý và sử đụng đất đai ở địa phương.

Đối tượng sử dụng cuốn sổ tay là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, cá nhân khác quan tâm  đến công tác giám sát tại cộng đồng.

Nội dung chính của cuốn sổ tay gồm 3 phần. Phần 1 là những điều cần biết về giám sát thực thi Luật Đất đai tại cộng đồng. Phần này nêu ra những thông tin cơ bản nhất về công tác giám sát thực thi Luật Đất đai mà mỗi thành viên Ban giám sát Đầu tư cộng đồng cần thiết. Phần 2 là các bước tiến hành giám sát thực thi Luật Đất đai. Đây là phần hướng dẫn chi tiếc các việc cần phải làm thông qua các giai đoạn, từ khâu chuẩn bị, tổ chức tiến hành giám sát cho đến theo dõi sau giám sát. Phần 3 là phần phụ lục nêu lên các khái niệm cơ bản và các quy định về quyền được giám sát thực thi Luật Đất đai của người dân, Ban giám sát Đầu tư cộng đồng, và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các văn bản pháp luật. Trong phần này sổ tay cũng hướng dẫn những mẫu biểu cần thiết phục vụ cho công tác giám sát cũng như các phương pháp hỗ trợ triển khai thực thi luật đất đai tại cộng đồng.

Theo monre.gov.vn

[Trở về]