Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2/2016/NQ-HĐND
Ngày ký: 22/04/2016
Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu nội dung: Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực: Quản lý đất đai
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước
Phân loại: Nghị quyết
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Văn bản thay thế:
Nội dung :

/3cms/upload/stnmt/File/VBPL/2016/2-2016-NQ-HDND.pdf


Các văn bản khác
Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Trở về trang trước