Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 859/ QĐ-UBND
Ngày ký: 14/04/2016
Người ký: Huỳnh Anh Minh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Phú
Lĩnh vực: Quy hoạch - Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Phước
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Văn bản thay thế:
Nội dung :

/3cms/upload/stnmt/File/VBPL/2016/859-QD-UBND.pdf


Các văn bản khác
Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Chơn Thành
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bù Đăng
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lộc Ninh
Phê duyệt Dự án điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019
Trở về trang trước