Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 143/QĐ-UBND
Ngày ký: 19/01/2016
Người ký: Trần Ngọc Trai
Trích yếu nội dung: V/v thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực: Tổ Chức Hành Chính
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Phước
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Văn bản thay thế:
Nội dung :

Tải về


Các văn bản khác
Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Phú
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Chơn Thành
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bù Đăng
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lộc Ninh
Trở về trang trước