Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 404/PG-VPUBND
Ngày ký: 10/04/2017
Người ký: Phạm Thị Ánh Hoa
Trích yếu nội dung: Báo cáo số lượng các Đơn vị sự nghiệp và số lượng người làm việc trong các Đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2016
Lĩnh vực: Tổ chức Cán Bộ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Phước
Phân loại: Văn Bản
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Văn bản thay thế:
Nội dung :

/3cms/upload/stnmt/File/VBPL/2017/404.pdf


Các văn bản khác
Trở về trang trước