Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 17/2016/NQ-HĐND
Ngày ký: 07/12/2016
Người ký: Trần Tuệ Hiền
Trích yếu nội dung: Nghị quyết hông qua danhh mục các dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực: Quản lý đất đai
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước
Phân loại: Nghị quyết
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Văn bản thay thế:
Nội dung :

/3cms/upload/stnmt/File/VBPL/2017/NQ17.pdf


Các văn bản khác
Trở về trang trước