Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 336/QĐ-UBND
Ngày ký: 15/02/2017
Người ký: Huỳnh Anh Minh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực: Quy hoạch - Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Phước
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Văn bản thay thế:
Nội dung :

/3cms/upload/stnmt/File/VBPL/2017/336.pdf


Các văn bản khác
Trở về trang trước