Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 375/QĐ-UBND
Ngày ký: 21/02/2017
Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu nội dung: Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực: Quản lý đất đai
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Phước
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Văn bản thay thế:
Nội dung :

/3cms/upload/stnmt/File/VBPL/2017/375.pdf


Các văn bản khác
Trở về trang trước