Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2/2016/NQ-HĐND
Ngày ký: 22/04/2016
Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu nội dung: Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực: Quản lý đất đai
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước
Phân loại: Nghị quyết
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Văn bản thay thế:
Nội dung :

/3cms/upload/stnmt/File/VBPL/2016/2-2016-NQ-HDND.pdf


Các văn bản khác
Trở về trang trước