Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/05/2016 Còn
2 71/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám Bộ Tài nguyên - Môi trường 24/12/2015 Còn
3 70/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động Bộ Tài nguyên - Môi trường 23/12/2015 Còn
4 57/2014/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật về hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản và Định mức kinh tế kỹ thuật về bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không Bộ Tài nguyên - Môi trường 25/11/2014 Còn
5 47/2011/QĐ-TTg Quyết định 47/2011/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường Chính phủ 11/09/2011 Còn
6 61/2008/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Chính phủ 08/05/2008 Còn
7 11/2007/TT-BTNMT Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng Bộ Tài nguyên - Môi trường 24/12/2007 Còn
8 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thuỷ văn. Bộ Tài nguyên - Môi trường 21/10/2007 Còn
9 07/2006/TTLT– BTNMT-BNV – BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/2006/QĐ – TTg ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thuỷ văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 01/08/2006 Còn
10 03/2006/QĐ-BTNMT Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thuỷ văn Bộ Tài nguyên - Môi trường 16/03/2006 Còn
Trang : 1