Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 12/2016/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Chính phủ 19/02/2016 Còn
2 01/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. Bộ Tài nguyên - Môi trường 13/01/2016 Còn
3 72/2015/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2015 Còn
4 74/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2015 Còn
5 73/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2015 Còn
6 06/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại Bộ Tài nguyên - Môi trường 14/04/2015 Còn
7 04/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm Bộ Tài nguyên - Môi trường 31/03/2015 Còn
8 03/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc Bộ Tài nguyên - Môi trường 31/03/2015 Còn
9 38/2014/TT-BTNMT Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, các nhân tham gia đầu tư Bộ Tài nguyên - Môi trường 05/11/2014 Còn
10 53/2014/TT-BTNMT Quy định về nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất Bộ Tài nguyên - Môi trường 27/10/2014 Còn
11 52/2014/TT-BTNMT Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/10/2014 Còn
12 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản Chính phủ 23/10/2014 Còn
13 18/2014/TT-BTNMT Định mức kinh tế- kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ Bộ Tài nguyên - Môi trường 05/06/2014 Còn
14 16/2014/TT-BTNMT Thông Tư Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên - Môi trường 01/06/2014 Còn
15 203/2013/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Chính phủ 19/01/2014 Còn
16 142/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Chính phủ 14/12/2013 Còn
17 07/2013/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên - Môi trường 22/05/2013 Tệp đính kèm Còn
18 02/2013/TT-BTNMT Thông tư Quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản Bộ Tài nguyên - Môi trường 14/04/2013 Còn
19 17/2012/TT-BTNMT Thông tư Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản Bộ Tài nguyên - Môi trường 14/01/2013 Còn
20 16/2012/TT/BTNMT Thông tu Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản Bộ Tài nguyên - Môi trường 14/01/2013 Còn
Trang : 1 2  3  Tiếp