Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 437/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đo đạc lập BĐĐC; đăng ký, cấp GCN, lập HSĐC và xây dựng CSDL đất đai Tổng Cục quản lý đất đai 07/04/2016 Còn
2 43/2014/NĐ/CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Chính phủ 30/06/2014 Còn
3 Số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý va in, viết giấy chứng nhận Cục quản lý Tài nguyên nước 31/07/2011 Còn
4 94/2011/TT-BTC Thông tư 94/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Chính phủ 28/06/2011 Còn
5 93/2011/TT-BTC Thông tư 93/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Chính phủ 28/06/2011 Còn
6 49/2007/NĐ-CP Nghị đinh 49/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước Long,Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Chính phủ 27/03/2007 Còn
Trang : 1