Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TC Về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất Tổng cục Địa chính 29/01/2002 Còn
2 1990/2001/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tổng cục Địa chính 29/11/2001 Còn
3 1883/2001/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn mẫu các hợp đồng để thực hiện các quyền của người sử dụng đất Tổng cục Địa chính 11/11/2001 Còn
4 1842/2001/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Tổng cục Địa chính 01/11/2001 Còn
5 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP Về việc hướng dẫn cấp GCNQSDĐ trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng Tổng cục Địa chính 29/10/2000 Còn
6 1558/EC-EEBE Về việc hướng dẫn thực hiện lập bản đồ nền làm cơ sở thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Tổng cục Địa chính 12/10/1999 Còn
7 1553/HD-TCEC Về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê diện tích đất năm 2000 Tổng cục Địa chính 11/10/1999 Còn
8 1417/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền SDĐ Tổng cục Địa chính 17/09/1999 Còn
9 346/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và CGCNQSDĐ Tổng cục Địa chính 15/03/1998 Còn
10 02/1997/TTLT-TANDTC-TCĐC Về việc hướng dẫn về thẩm quyền của toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 điều 38 Luật ĐĐ Tổng cục Địa chính 27/07/1997 Còn
11 1725/LB-QLN Về một số biện pháp đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở Tổng cục Địa chính 16/12/1996 Còn
12 856/LB-TC-ĐC Về việc hướng dẫn các Tổ chức trong nước lập hồ sơ đăng ký thuê đất và nộp tiền thuê đất Tổng cục Địa chính 10/07/1996 Còn
13 1427/CV/ĐC Về việc hướng dẫn xử lý một số vấn đề về đất đai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tổng cục Địa chính 12/10/1995 Còn
14 07/TTLB-TL-ĐC Về việc hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ giao đất xây dựng công trình thuỷ lợi Tổng cục Địa chính 12/09/1995 Còn
15 201/QĐ-DKTD Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tổng cục Địa chính 13/07/1989 Còn
Trang : 1