Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 Số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý va in, viết giấy chứng nhận Cục quản lý Tài nguyên nước 31/07/2011 Còn
2 42/QĐ-TNN Về việc thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Cục Quản lý tài nguyên nước Cục quản lý Tài nguyên nước 16/04/2007 Còn
Trang : 1