Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 02/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/03/2017 Còn
2 860/BTNMT-TNN Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017 Bộ Tài nguyên - Môi trường 02/03/2017 Còn
3 01/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao Bộ Tài nguyên - Môi trường 09/02/2017 Còn
4 07/KH-BTNMT Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất giai đoạn đến 2020 Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/11/2016 Còn
5 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/05/2016 Còn
6 04/2016/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/04/2016 Còn
7 931/QĐ-BTNMT Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 25/04/2016 Còn
8 03/2016/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 10/03/2016 Còn
9 02/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/02/2016 Còn
10 399-QĐ-BTNMT Đính chính Thông tư 58/2015/TT-BTNMT quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/02/2016 Còn
11 105/QĐ-BTNMT Về viêc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về đề án bảo vệ môi trường chi tiết Bộ Tài nguyên - Môi trường 19/01/2016 Còn
12 104/QĐ-BTNMT Về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 19/01/2016 Còn
13 01/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. Bộ Tài nguyên - Môi trường 13/01/2016 Còn
14 73/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2015 Còn
15 74/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2015 Còn
16 72/2015/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2015 Còn
17 71/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám Bộ Tài nguyên - Môi trường 24/12/2015 Còn
18 70/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động Bộ Tài nguyên - Môi trường 23/12/2015 Còn
19 69/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh Bộ Tài nguyên - Môi trường 22/12/2015 Còn
20 62/2015/TT-BTNMT Quy định về giải thưởng Môi trường Việt Nam Bộ Tài nguyên - Môi trường 16/12/2015 Còn
Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp