Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 60/2010/QH12 Luật Khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 Quốc hội 30/06/2011 Còn
2 29/2004/QH11 Nghị quyết 29/2004/QH11 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2005 của cả nước Quốc hội 14/06/2004 Còn
3 0/VBKS Quy định về việc chuyển quyền sử dụng đất Quốc hội 31/12/1969 Còn
Trang : 1