Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 2240/TCT/TS Về việc thực hiện các khoản thu về đất đai trong thời gian chưa có Nghị định qui định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2003 Tổng cục Thuế 22/07/2004 Còn
2 2280 TCT/NV7 Về việc kinh phí thuế sử dụng đất nông nghiệp Tổng cục Thuế 10/06/2002 Còn
3 2205/TCT-NV7 Về việc chính sách thu tiền sử dụng đất Tổng cục Thuế 04/05/2002 Còn
4 1121 TCT/NV7 Về việc tính thuế nhà đất Tổng cục Thuế 12/03/2002 Còn
5 4150 TCT/NV6 Về việc chính sách ưu đãi đối với các hợp tác xã về tiền thuê đất Tổng cục Thuế 15/10/2001 Còn
6 3907 TCT/NV7 Về việc chính sách thu tiền sử dụng đất Tổng cục Thuế 30/09/2001 Còn
7 3880 TCT/NV7 Về việc chính sách thu tiền sử dụng đất Tổng cục Thuế 26/09/2001 Còn
8 3841/TCT-NV7 Về việc xác nhận đơn của đối tượng miễn giảm tiền sử dụng đất Tổng cục Thuế 25/09/2001 Còn
9 3826/TCT-NV2 Về việc tiền thuê đất Tổng cục Thuế 24/09/2001 Còn
10 3811/TCT-NV7 Về việc chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiêp Tổng cục Thuế 23/09/2001 Còn
11 3448/TCT-NV5 Về việc chuyển quyền sử dụng đất Tổng cục Thuế 04/09/2001 Còn
12 3207/TCT-NV7 Về chính sách miền giảm tiền sử dụng đất đai Tổng cục Thuế 19/08/2001 Còn
13 10127/Cv-ĐB Về việc thời hiệu tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp GCN QSHN & QSDẹ và chuyển QSHN & QSDĐ Tổng cục Thuế 18/07/2000 Còn
14 2313 TCT/NV7 Về việc thu tiền sử dụng đất Tổng cục Thuế 11/11/1996 Còn
15 1523/TCT Về việc thu tiền sử dụng đất khi hợp thức hoá nhà ở đất ở đô thị Tổng cục Thuế 07/08/1996 Còn
16 890-TCT/NV7 Về việc tính tiền thuê đất Tổng cục Thuế 19/05/1996 Còn
17 1222 TCT/NV7 Về việc chính sách miễn giảm thuế đất Tổng cục Thuế 31/12/1969 Còn
Trang : 1