Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 1677/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường và thiên tai Bộ Khoa học Công Nghệ 26/07/2006 Còn
2 2433/TT-KCM Về việc hướng dẫn thi hành nghị định 26/CP về xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường Bộ Khoa học Công Nghệ 29/10/1996 Còn
3 0/VBKS Về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cảo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường Bộ Khoa học Công Nghệ 31/12/1969 Còn
Trang : 1