Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 11/1997/TTLT-NN-CN Về việc hướng dẫn việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất Bộ NN - PT Nông thôn 07/11/1997 Còn
Trang : 1