Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 04/2001/TTLT-BCA-TCĐC Về việc phê duyệt quy hoạch đất an ninh cho Bộ Công an quản lý trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố Bộ Công an 18/06/2001 Còn
Trang : 1