Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 158/TCQLĐĐ-CQHĐĐ Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo quy định quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp Chính phủ 07/05/2012 Còn
2 60/2010/QH12 Luật Khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 Quốc hội 30/06/2011 Còn
Trang : 1