Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 860/BTNMT-TNN Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017 Bộ Tài nguyên - Môi trường 02/03/2017 Còn
2 608/TCQLDD-KHTC V/v tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp năm 2016 Tổng Cục quản lý đất đai 09/05/2016 Còn
3 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Tổng Cục quản lý đất đai 22/04/2016 Còn
4 437/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đo đạc lập BĐĐC; đăng ký, cấp GCN, lập HSĐC và xây dựng CSDL đất đai Tổng Cục quản lý đất đai 07/04/2016 Còn
5 0/VBKS Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 Chính phủ 27/02/2013 Còn
6 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ Công văn 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ về việc hướng dẫn về chỉ tiêu sử dụng đất và ký hiệu loại đất khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chính phủ 07/05/2012 Còn
7 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ Công văn 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ về việc hướng dẫn về chỉ tiêu sử dụng đất và ký hiệu loại đất khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chính phủ 18/04/2012 Còn
8 Số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý va in, viết giấy chứng nhận Cục quản lý Tài nguyên nước 31/07/2011 Còn
9 3080/BTNMT-KHCN V/v thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ tuyển chọn năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 10/09/2006 Còn
10 3581/BTNMT-KHTC Về việc cung cấp file mẫu tính “Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã” Bộ Tài nguyên - Môi trường 23/08/2006 Còn
11 3646 / BTNMT - ĐĐ V/v xử lý khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong tình hình thị trường nhà đất hiện nay. Bộ Tài nguyên - Môi trường 12/09/2005 Còn
12 2280 TCT/NV7 Về việc kinh phí thuế sử dụng đất nông nghiệp Tổng cục Thuế 10/06/2002 Còn
13 2205/TCT-NV7 Về việc chính sách thu tiền sử dụng đất Tổng cục Thuế 04/05/2002 Còn
14 4129 TC/TCT Về việc điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Bộ Tài chính 28/04/2002 Còn
15 1121 TCT/NV7 Về việc tính thuế nhà đất Tổng cục Thuế 12/03/2002 Còn
16 4150 TCT/NV6 Về việc chính sách ưu đãi đối với các hợp tác xã về tiền thuê đất Tổng cục Thuế 15/10/2001 Còn
17 3907 TCT/NV7 Về việc chính sách thu tiền sử dụng đất Tổng cục Thuế 30/09/2001 Còn
18 3880 TCT/NV7 Về việc chính sách thu tiền sử dụng đất Tổng cục Thuế 26/09/2001 Còn
19 3841/TCT-NV7 Về việc xác nhận đơn của đối tượng miễn giảm tiền sử dụng đất Tổng cục Thuế 25/09/2001 Còn
20 3826/TCT-NV2 Về việc tiền thuê đất Tổng cục Thuế 24/09/2001 Còn
Trang : 1 2  3  Tiếp