Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản Chính phủ 23/10/2014 Còn
2 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm Chính phủ 21/07/2014 Còn
3 : 03/2011/TTLT-BNV-TTCP Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng Chính phủ 29/05/2012 Còn
4 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Chính phủ 07/05/2012 Còn
5 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/11/2010 Còn
6 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH : Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/02/2010 Còn
7 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 01/02/2010 Còn
8 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/11/2009 Còn
9 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT Thông tư liên tịch hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước Bộ Tài nguyên - Môi trường 27/09/2009 Còn
10 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường 30/01/2008 Còn
11 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thuỷ văn. Bộ Tài nguyên - Môi trường 21/10/2007 Còn
12 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Bộ Tài nguyên - Môi trường 05/09/2007 Còn
13 02/2007/TTLT- BCT- BTNMT Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu. Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/08/2007 Còn
14 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở Bộ Tài nguyên - Môi trường 20/05/2007 Còn
15 37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản Bộ Tài nguyên - Môi trường 10/04/2007 Còn
16 04/2007/TTLT – BTNMT- BTC Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc và bản đồ và quản lý đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/02/2007 Còn
17 04/2007/TTLT/BTNMT-BTC Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/02/2007 Còn
18 07/2006/TTLT– BTNMT-BNV – BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/2006/QĐ – TTg ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thuỷ văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 01/08/2006 Còn
19 06/2006/TTLT- BTNMT-BNV- BNG- BQP Về việc hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia Bộ Tài nguyên - Môi trường 12/06/2006 Còn
20 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 12/06/2006 Còn
Trang : 1 2  Tiếp