Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 02/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/03/2017 Còn
2 01/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao Bộ Tài nguyên - Môi trường 09/02/2017 Còn
3 02/2017/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Bộ Tài chính 06/01/2017 Còn
4 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên - Môi trường 26/05/2016 Còn
5 04/2016/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/04/2016 Còn
6 66/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2016/NĐ-CP NGÀY 19/02/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Bộ Tài chính 29/04/2016 Còn
7 03/2016/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 10/03/2016 Còn
8 02/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/02/2016 Còn
9 01/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. Bộ Tài nguyên - Môi trường 13/01/2016 Còn
10 73/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2015 Còn
11 72/2015/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000 Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2015 Còn
12 74/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit Bộ Tài nguyên - Môi trường 28/12/2015 Còn
13 71/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám Bộ Tài nguyên - Môi trường 24/12/2015 Còn
14 70/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động Bộ Tài nguyên - Môi trường 23/12/2015 Còn
15 69/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh Bộ Tài nguyên - Môi trường 22/12/2015 Còn
16 62/2015/TT-BTNMT Quy định về giải thưởng Môi trường Việt Nam Bộ Tài nguyên - Môi trường 16/12/2015 Còn
17 61/2015/TT-BTNMT Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 15/12/2015 Còn
18 59/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 14/12/2015 Còn
19 50/2015/TT-BTNMT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường 12/11/2015 Còn
20 42/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/09/2015 Còn
Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp