Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 07/KH-BTNMT Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất giai đoạn đến 2020 Bộ Tài nguyên - Môi trường 07/11/2016 Còn
Trang : 1