Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 15/2008/QĐ-BTNMT Văn bản số 15/2008/QĐ-BTNMT: Quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đất Bộ Tài nguyên - Môi trường 29/12/2008 Còn
2 0/VBKS Quy định về việc chuyển quyền sử dụng đất Quốc hội 31/12/1969 Còn
Trang : 1