Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 312/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND Tỉnh Bình Phước 05/02/2015 Còn
2 1458/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản UBND Tỉnh Bình Phước 01/07/2014 Còn
3 1367/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 23/06/2014 Còn
4 483/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản UBND Tỉnh Bình Phước 10/03/2014 Còn
Trang : 1