Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 858/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Chơn Thành UBND Tỉnh Bình Phước 14/04/2016 Còn
2 859/ QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Phú UBND Tỉnh Bình Phước 14/04/2016 Còn
3 853/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lộc Ninh UBND Tỉnh Bình Phước 14/04/2016 Còn
4 857/ QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bù Đăng UBND Tỉnh Bình Phước 14/04/2016 Còn
5 278/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh ranh giới đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu Du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 03/02/2016 Còn
6 165/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 20/01/2016 Còn
7 469/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 09/03/2015 Còn
8 318/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 08/02/2015 Còn
9 2271/QĐ-UBND V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Việt Kiều, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản UBND Tỉnh Bình Phước 23/10/2014 Còn
10 2169/QĐ-UBND V/v phê duyệt nhiệm vụ và chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền B2, ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh BP UBND Tỉnh Bình Phước 09/10/2014 Còn
11 2150/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy định quản lý quy hoạch Vùng tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 08/10/2014 Còn
12 1928/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Thương mại - Dịch vụ và Công nghiệp cửa khẩu huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 10/09/2014 Còn
13 1924/QĐ-UBND V/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Chơn Thành đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 UBND Tỉnh Bình Phước 10/09/2014 Còn
14 1847/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đến năm 2020 UBND Tỉnh Bình Phước 28/08/2014 Còn
15 1846/QĐ-UBND V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Phước Long UBND Tỉnh Bình Phước 28/08/2014 Còn
16 1805/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 21/08/2014 Còn
17 1688/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Tân Thanh UBND Tỉnh Bình Phước 05/08/2014 Còn
18 1426/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 30/06/2014 Còn
19 1422/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Lộc Ninh UBND Tỉnh Bình Phước 29/06/2014 Còn
20 1338/QĐ-UBND v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp UBND Tỉnh Bình Phước 23/06/2014 Còn
Trang : 1 2  Tiếp