Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 428/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 03/03/2014 Còn
2 6/CT-UBND V/v triển khai thi hành Luật Đất đai UBND Tỉnh Bình Phước 27/02/2014 Còn
3 Số 804/ KH-STNMT Kế hoạch Thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường năm 2013 Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Phước 12/06/2013 Còn
Trang : 1