Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 20/TB-STNMT Thông Báo V/v khai thác, sử dụng bộ cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, mô hình độ cao và bản đồ địa hình số tỷ lệ 1:10.000 phủ trùm; tỷ lệ 1:50.000; 1:50.000 tỉnh Bình Phước Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Phước 25/05/2014 Còn
2 Số 804/ KH-STNMT Kế hoạch Thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường năm 2013 Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Phước 12/06/2013 Còn
Trang : 1