Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TRA CỨU VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Năm hiển thị:
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 857/ QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bù Đăng UBND Tỉnh Bình Phước 14/04/2016 Còn
2 853/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lộc Ninh UBND Tỉnh Bình Phước 14/04/2016 Còn
3 823/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 UBND Tỉnh Bình Phước 14/04/2016 Còn
4 859/ QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Phú UBND Tỉnh Bình Phước 14/04/2016 Còn
5 858/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Chơn Thành UBND Tỉnh Bình Phước 14/04/2016 Còn
6 16/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 07/04/2016 Còn
7 765/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy điện Thác Mơ UBND Tỉnh Bình Phước 06/04/2016 Còn
8 15/2016/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 05/04/2016 Còn
9 753/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 04/04/2016 Còn
10 09/2016/QĐ-UBND Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 01/03/2016 Còn
11 278/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh ranh giới đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu Du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 03/02/2016 Còn
12 220/QĐ-UBND Phê duyệt đề án "Chiến lược bảo vệ môi trường và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn năm 2030" UBND Tỉnh Bình Phước 27/01/2016 Còn
13 165/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 20/01/2016 Còn
14 143/QĐ-UBND V/v thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 19/01/2016 Còn
15 145/QĐ-UBND V/v thành lập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường UBND Tỉnh Bình Phước 19/01/2016 Còn
16 47/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 UBND Tỉnh Bình Phước 11/01/2016 Còn
17 469/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 09/03/2015 Còn
18 463/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng năm 2015 UBND Tỉnh Bình Phước 09/03/2015 Còn
19 4/2015/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 14/02/2015 Còn
20 318/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 08/02/2015 Còn
Trang : 1 2  3  4  Tiếp