Slideshow Image 1
Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN Chỉ đạo điều hành
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 404/PG-VPUBND Báo cáo số lượng các Đơn vị sự nghiệp và số lượng người làm việc trong các Đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2016 UBND Tỉnh Bình Phước 10/04/2017 Còn
2 402/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Phú UBND Tỉnh Bình Phước 23/02/2017 Còn
3 375/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 21/02/2017 Còn
4 347/QĐ-UBND Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Long Hưng, huyện Phú Riềng UBND Tỉnh Bình Phước 16/02/2017 Còn
5 326/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 15/02/2017 Còn
6 336/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 15/02/2017 Còn
7 329/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Bình Long UBND Tỉnh Bình Phước 15/02/2017 Còn
8 322/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 15/02/2017 Còn
9 327/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 15/02/2017 Còn
10 342/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ Hớn Quản, tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 15/02/2017 Còn
11 311/QĐ-UBND Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Thiện- Thị xã Đồng Xoài UBND Tỉnh Bình Phước 13/02/2017 Còn
12 313/QĐ-UBND Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Đồng - Thị xã Đồng Xoài UBND Tỉnh Bình Phước 13/02/2017 Còn
13 310/QĐ-UBND Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Xuân- Thị xã Đồng Xoài UBND Tỉnh Bình Phước 13/02/2017 Còn
14 309/QĐ-UBND Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Bình – Thị xã Đồng Xoài UBND Tỉnh Bình Phước 13/02/2017 Còn
15 8/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND Tỉnh Bình Phước 09/02/2017 Còn
16 5/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Phòng TN&MT, UBND cáp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh UBND Tỉnh Bình Phước 20/01/2017 Còn
17 134/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh quy hoạch khu đất tại khu phố Phú thanh, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài thành đất thương mại dịch vụ UBND Tỉnh Bình Phước 19/01/2017 Còn
18 17/2016/NQ-HĐND Nghị quyết hông qua danhh mục các dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước 07/12/2016 Còn
19 2/2016/NQ-HĐND Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước 22/04/2016 Còn
20 859/ QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Phú UBND Tỉnh Bình Phước 14/04/2016 Còn
Trang :
1