Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước 

UBND tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định số 143/QĐ-UBND thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Chi cục) trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Phòng Đăng ký đất đai, Phòng Giá đất và Giải tỏa bồi thường, Phòng Quy hoạch – Kế hoạch thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nay và Phòng Đo đạc, Bàn đồ và Viễn thám (được thành lập theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 28/05/2015 của UBND tỉnh) về trực thuộc Chi cục Quản lý đất đai. Chi cục có trụ sở tạm thời đặt tại Sở Tài nguyên và Môi Trường.

Theo Quyết định trên, Chi cục là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chi cục chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế; đồng thời chịu sự hướng dẫn, thanh tra kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chi cục có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Chi cục do Chi cụ trưởng điều hành và không quá 02 Phó Chi cục trưởng giúp việc Chi cục trưởng.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục theo quy định của pháp luật, đảm bảo Chi cục hoạt động có hiệu quả.

Tải về Quyết định

Anh Tuấn

 

[Trở về]