Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Ngày nước thế giới 2016: Nước và việc làm 

Liên Hiệp Quốc đã công bố chủ đề Ngày nước thế giới (22/3) năm nay là “Nước và việc làm”. Chủ đề này được chọn nhằm tập trung vào...

Xem tiếp
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ mới ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên... 

Thông tư liên tịch gồm có 4 chương, 13 điều quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên...

Xem tiếp
Thuận chủ trương số 269 của UBND tỉnh Bình Phước 
Xem tiếp
Thuận chủ trương số 268 của UBND tỉnh Bình Phước 
Xem tiếp
Thuận chủ trương số 267 của UBND tỉnh Bình Phước 
Xem tiếp