Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ 

Thông tư liên tịch gồm có 4 chương, 13 điều quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ; thông tư được áp dụng đối với viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ: có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, luôn tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp; Có tinh thần cầu thị, hợp tác và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực nghiên cứu và chủ động áp dụng các thành tựu khoa học trong công tác địa chính; tâm huyết với công việc; Không lợi dụng chức danh, quyền hạn để hoạt động xâm hại đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia; không mưu cầu lợi ích cá nhân; giữ gìn bí mật quốc gia trong phạm vi chuyên môn của mình; Có lối sống lành mạnh, gương mẫu; không quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tích cực đấu tranh với những hành vi tiêu cực. Trung thực, đoàn kết, khách quan, khiêm tốn và không gây sách nhiễu, gây cản trở khi thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến quyền và lợi ích của công dân.

Thông tư quy định mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ như sau: Đo đạc bản đồ viên hạng II – Mã số: V.06.06.16; Đo đạc bản đồ viên hạng III – Mã số: V.06.06.17; Đo đạc bản đồ viên hạng IV– Mã số: V.06.06.18.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Tải về Thông tư

Anh Tuấn

 

[Trở về]