Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Thành lập Chi cục Quản lý đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Ngày 01 tháng 03 năm 2016, Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Bình Phước về thành lập Chi cục Quản lý đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo hai đơn vị

Chi cục Quản lý đất đai thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa các phòng Đăng ký đất đai, Phòng Giá đất và Giải tỏa bồi thường, Phòng Quy hoạch - Kế hoạch thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường. Chi cục có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc, bản đồ và viễn thám. Trụ sở chi cục đặt tại Sở Tài nguyên - Môi trường. Ông Vương Văn Hào, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai.

Trung tâm Phát triển quỹ đất được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thị xã hiện có và chuyển một phần chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị làm việc có liên quan từ Quỹ Phát triển đất tỉnh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 4-4-2015. Trụ sở Trung tâm tạm thời hoạt động tại Sở Tài nguyên - Môi trường. Ông Nguyễn Phong Đơ, nguyên Phó giám đốc Quỹ Phát triển đất tỉnh giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách trung tâm.

Hai đơn vị đi vào hoạt động từ tháng 03-2016./.

Đình Lực

[Trở về]