Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

Ngày 26/8/2016 tại trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản Quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành cho các cán bộ môi trường cơ sở năm 2016. Tham dự lớp học có đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, cán bộ phụ trách môi trường của các xã, phường, thị trấn và các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Buổi tập huấn đã triển khai những quy định mới của Luật BVMT năm 2014, các Nghị định: quy định về thi hành một số điều của Luật BVMT; quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT; về quản lý chất thải và phế liệu, các Thông tư: hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; quy định về quản lý chất thải y tế; về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT; về quản lý chất thải nguy hại. Ngoài ra, buổi tập huấn đã giải đáp cho học viên những vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật và các văn bàn hướng dẫn  trong thực tiễn.

Qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường, từ đó triển khai các hoạt động cần thiết, có hiệu quả để áp dụng tại địa phương, đơn vị góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Phạm Xuân

[Trở về]