Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị địa chất khoáng sản 
Ngày 7/1/2016, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Việc khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Bản ghi nhớ (ảnh: dgmv)

Việc hợp tác này nhằm làm sâu sắc, mở rộng và gìn giữ sự hợp tác phát triển trong những lĩnh vực cùng quan tâm và có chung lợi ích; nhằm duy trì, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về địa chất, khoáng sản, đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược phát triển, chính sách, pháp luật về địa chất, khoáng sản.

Tại Lễ ký kết, Tổng Cục trưởng Địa chất và Khoáng sản Đỗ Cảnh Dương khẳng định: Với Bản ghi nhớ trên sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản giữa hai Bên nhằm đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về địa chất và khoáng sản, đào tạo nguồn nhân lực quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản của Việt Nam.

[Trở về]