Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 của Khối thi đua số 5 

           Chiều ngày 28/8/2018 tại Hội trường Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Khối thi đua số 5. Khối thi đua số 5 gồm có 10 đơn vị gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Liên minh hợp tác xã; Vườn Quốc gia Bù Gia Mập; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; QBL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT.

Toàn cảnh Hội nghị

          Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trong Khối thi đua số 5 đã tích cực phấn đấu thi đua tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, như: Trong 6 tháng đầu năm  giá trị sản xuất Nông Lâm nghiệp và Thuỷ sản (giá cố định 2010) tăng 5,13% so với cùng kỳ năm 2017; chỉ số sản xuất công nghiệp ước thực hiện tăng 11,17% so cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 950 triệu USD, tăng 7,09% so cùng kỳ, đạt 42,41% kế hoạch năm; Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 750 triệu USD, tăng 4,71% so cùng kỳ, đạt 54,35% kế hoạch năm; tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh...

          Hội nghị cũng đã đánh giá và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện các phong trào thi đua của Khối từ đó đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

Bà Đỗ Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban TĐKT tỉnh phát biểu tại Hội nghị

          Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Đỗ Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh đã đề cao những thành tích đạt được của Khối trong 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Khối trong việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới./.

                                                                             Phạm Xuân

[Trở về]