Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng 

Theo Thông tư này thì tất cả cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng phải qua lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường và có giấy Chứng nhận.

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.
Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, bao gồm: Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, vận tải xăng dầu (theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu); Cán bộ quản lý, nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây viết tắt là LPG), kinh doanh dịch vụ LPG, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển LPG (theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng)
Cũng theo Thông tư, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập và phê duyệt danh sách cán bộ tham gia giảng dạy, đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường; Tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường tổ chức các khóa đào tạo với hình thức học tập trung; Cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho học viên có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận ngay sau khi kết thúc khóa đào tạo; Thu hồi giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong các trường hợp bị tẩy, xoá, sửa chữa; cho thuê, cho mượn; sử dụng vào các mục đích khác không được pháp luật quy định
Điều kiện được cấp giấy chứng nhận: Học viên phải tham dự đầy đủ các chuyên đề đào tạo bảo đảm thời lượng tham dự đạt ít nhất 90% toàn khóa; Học viên phải hoàn thành bài kiểm tra kết thúc mỗi chuyên đề theo khung chương trình đào tạo.
Giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường có giá trị sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15  tháng  9  năm 2014.

Tải về

Anh Tuấn

[Trở về]