Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã phước Long 

              Do mới thành lập, hiện nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phước Long phải giải quyết một khối lượng lớn công việc và các thủ tục hành chính về đất đai cho tổ chức và người dân, mà chỉ có 01 Giám đốc nên chưa giải quyết công việc một cách nhanh chóng, kịp thời, do đó việc bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc là cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay.

            Qua xem xét về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác và sự tín nhiệm trong đơn vị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phước Long đã có tờ trình đề nghị bổ nhiệm bà Vũ Thị Chiều, hiện là Trưởng bộ phận Thông tin – Lưu trữ giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh.

             Chiều ngày 19 tháng 04 năm 2016 tại trụ sở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phước Long, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến và phiếu tín nhiệm về vệc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phước Long đối với bà Vũ Thị Chiều - Trưởng bộ phận Thông tin – Lưu trữ.

             Với số phiếu tín nhiệm 10/12 phiếu chiếm 83,33% Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh sẽ có văn bản trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định bổ nhiệm bà Chiều giữ chức vụ Phó giám đốc, để bộ máy Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phước Long sớm ổn định tổ chức bộ máy lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ đuợc giao./.

 

                                                                                       Phạm Xuân

[Trở về]